لایه های شبکه (OSI)

لایه های شبکه (OSI)

یک معماری لایه ای که سطوح خدمات و انواع ارتباطات را برای کامپیوتر هایی که از طریق یک شبکه ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازند استاندارد میکند                                                                    
مدل مرجع ارتباطات بین کامپیوتری را به هفت لایه یا سطح تقسیم میکند و هر یک از آنها بر اساس استانداردهای موجود در سطوح زیرین بنا میشوند پایین ترین لایه تنها با ارتباطهای سخت افزاری سرو کار دارد,بالاترین سطح نیز در سطح برنامه کاربردی به ارتباطات نرم افزاری می پردازد.این مدل یک برنامه کاری اساسی است که برای آن طراحی شده تا به ایجاد نرم افزار و سخت افزارهای شبکه سازی یاری کند

هفت لایه مدل مرجعِ OSI به قرار زیر می باشد

  • 1.Physical layer

2.Data Link layer

3.Network layer

4.Transport layer

5.Session layer

6.Presentation layer

7.Application layer

لایه کاربردی

این لایه در واقع بالاترین لایه در مدل مرجع است.این لایه دارای سیگنالهایی است که کارهای مفیدی برای کاربر انجام می دهنداز جمله انتقال فایل یا دستیابی به یک کامپیوتر راه دور. 
دو عملکرد مهم در این لایه عبارتند از: 
آغاز کردن یک رویداد 
نمایش خروجی 
فرض را بر این بگذارید پنجره یاهو مسنجر باز است و شما متن مورد نظررا نوشته اید زمانی که کلید ورود را میزنیدآن زمانی است که رویداد شروع به آغاز(راه اندازی)میکند زمانی است که طرف مقابل متن مورد نظر شما را مشاهده میکند نمایش خروجی مثالهایی که برای این لایه موجود می باشد عبارتند از: 
HTTP,FTP,Telnet,Pop3,SMTP

لایه نمایش

دو عملکرد مهم در این لایه عبارتند از: 
ارائه دادن اطلاعات در مبدا و مقصد با قالبی مشابه 
رمز گذاری اطلاعات در مبدا و آشکار سازی اطلاعات در مقصد 
فرمتی که در مبدا ارائه می دهیم همان فرمت را در مقصد دریافت میکنیم بفرض اگر در مبدا فایل عکس باشد در مقصد هم عکس دریافت میشود با توجه به گستردگی شبکه جهانی بوسیله رمز گذاری اطلاعات می توانیم مطمئن شویم که اطلاعات مورد نظر بصورت مطمئن به مقصد می رسد. 
مثالهایی که برای این لایه میتوان ذکر کرد عبارتند از: 
bmp, jpeg, text, asci

لایه جلسه

این لایه وظیفه مدیریت جزئیاتی را بر عهده دارد که دو وسیله ارتباطاتی می بایست درباره آن توافق نمایند 
سه عملکرمهم در این لایه عبارتند از: 
آغاز کردن جلسه

اداره وو نگهداری جلسه 

متوقف کردن جلسه  
مثالهایی که برای این لایه میتوان ذکر کرد عبارتند از: 
ATM servers ,SQL servers ,oracle servers

لایه انتقال

این لایه مسئول کیفیت خدمات و مسئول تحویل درست اطلاعات است 
سه عملکرد مهم در این لایه عبارتند از: 
دایر کردن اتصال نقطه به نقطه

بازیابی خطا 

انتقال دادن اطلاعات
مثالهایی که برای این لایه میتوان ذکر کرد عبارتند از: 
online song ,TCP/UDP

لایه شبکه

این لایه تضمین میکند که اطلاعات به مقصد مورد نظر می رسند. 
دوعملکرمهم در این لایه عبارتند از: 
Routing
Route Convergence 
Routing 
فرآیند هدایت بسته ها در بین شبکه ها از مبدا به مقصد را گویند 
Routing انواع مختلف عبارتند از:

1.(RIP(Routing Information Protocol
2.(IGRP(Interior Gateway Routing Protocol
3.(EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
4.(OSPF(Open Shortest Path First
Route Convergence زمانی است که توسط روتر برای به روز در آوردن تغییرات در تمامی روترها گرفته میشود 
مثالهایی که برای این لایه میتوان ذکر کرد عبارتند از
IP,IPX,APPLETALK

لایه پیوند داده

این لایه بسته بندی و نشانی دهی داده ها و مدیریت جریان انتقالات است 
دوعملکرمهم در این لایه عبارتند از: 
ایجاد توانایی انتقال داده در یک فرم منسجم و قابل رمز گشایی روی رسانه 
کشف خطا 
در این لایه دو زیر لایه وجود دارد

(MAC (Media Access Controller
(LLC (Logical Link Control

MAC 
این لایه فرعی دستیابی به شبکه فیزیکی را مدیریت میکند قاب ها را از یکدیگر جدا میکند و خطاها را مدیریت میکند 
LLC
مسئولیت مدیریت پیوندهای ارتباطاتی و ترافیک قاب ها را بر عهده دارد. 
مثالهایی که برای این لایه میتوان ذکر کرد عبارتند از: 
Switch ,Bridge

لایه فیزیکی

نخستین یا پایین ترین لایه از هفت لایه مدل مرجع است که برای استانداردسازی ارتباطات بین کامپیوترهااست . این لایه کاملا سخت افزارگرا است و با تمامی جنبه های مربوط به تثبیت و نگهداشت یک پیوند فیزیکی بین کامپیوترها سرو کار دارد. کابل بندی سیگنال های الکتریکی و اتصالات مکانیکی از جمله مواردی هستند که مطابق با مشخصات این لایه تعیین می شوند 
مثالهایی که برای این لایه میتوان ذکر کرد عبارتند از: 
port,cables,RJ45,hubs,repeaters 

پروتکل‌های مختلف انتقال ممکن است از طیف وسیعی از قابلیت‌های اختیاری از جمله بازیابی خطا، کنترل جریان و انتقال مجدد را پشتیبانی کند.

  1. دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد

ارسال دیدگاه

  1. برای ارسال نظر لطفا در سایت عضو و یا وارد شوید